Istider Tingsryds AIF

Händelser i mars 2024

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
2024-02-26(9 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:15 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | 11/12/13 omkl. 1,6

18:30 - 19:30 | MV/14 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2024-02-27(9 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

09:00 - 10:25 | AMB åk. 1

10:45 - 12:45 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2024-02-28(9 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:30 - 11:15 | A-lag

14:45 - 15:45 | 14 omkl.

16:00 - 16:45 | J 20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Brynäs

2024-02-29(5 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J20 utv./08/09 omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Bäcken omkl. 3

2024-03-01(6 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 12/13 omkl. 3

18:30 - 19:30 | 10/11 omkl. 1,4

19:45 - 21:00 | TSK omkl. 6

2024-03-02(6 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16 omkl. 4,6

10:10 - 11:10 | 17/18 omkl. 1

11:30 - 12:30 | Tjejträning omkl. 3

12:45 - 14:30 | Poolspel C1 omkl. 1,4

14:45 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-03-03(6 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:30 - 12:15 | Poolspel C2 omkl. 3,6

12:50 - 13:00 | Uppvärmning

13:00 - 15:00 | B2 - Skillingaryd omkl. 1,4

15:20 - 15:40 | Uppvärmning

16:00 - 18:15 | J 20 - Bäcken omkl. 3

2024-03-04(9 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:15 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 11/12 omkl. 1,4

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 19:30 | MV/13 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2024-03-05(10 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

09:00 - 10:25 | AMB åk. 2

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 14:30 | TSK omkl. 6

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 14/15 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 11/12 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2024-03-06(8 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2024-03-07(6 events)

13:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09 omkl. 3,4

2024-03-08(7 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | TSK omkl. 6

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Nybro

2024-03-09(7 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16

10:10 - 11:10 | 17/18

11:30 - 13:00 | Poolspel C1

13:20 - 13:30 | Uppvärmning

13:30 - 15:30 | B1 - Kalmar

16:00 - 17:30 | Poolspel D1

2024-03-10(6 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:30 - 11:30 | Tjejträning

11:50 - 12:00 | Uppvärmning

12:00 - 14:15 | A2 - Nybro

15:20 - 15:30 | Uppvärmning

15:30 - 17:30 | B2 - Oskarshamn

2024-03-11(4 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

2024-03-12(3 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-13(4 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-14(1 event)

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-15(4 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J18 - Malmö omkl. 3

2024-03-16(3 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16

10:10 - 11:10 | 17/18

2024-03-17(5 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:30 - 11:30 | Tjejträning

12:00 - 13:30 | Poolspel C2

13:50 - 14:00 | Uppvärmning

14:00 - 16:00 | B2 - Växjö Lakers

2024-03-18(3 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

2024-03-19(3 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-20(4 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-21(1 event)

16:00 - 17:00 | J 18

2024-03-22(2 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

2024-03-23(1 event)

08:00 - 18:00 | Börjes Cup

2024-03-24(4 events)

10:00 - 13:00 | TSK, uppvisning, omkl. 6

13:15 - 14:30 | 14 omkl. 3

14:50 - 15:00 | Uppvärmning

15:00 - 16:45 | C1 - KHK

2024-03-25
2024-03-26
2024-03-27
2024-03-28
2024-03-29
2024-03-30
2024-03-31